Tjenester

JoTe Systems leverer komplette automasjonsanlegg for områdene byggautomasjon samt vann og avløp. Vi kan levere alt fra flerbrukerløsninger med SD-anlegg, webserver løsninger til enkle regulatorer hvor funksjon og program er implementert. Prosjektgjennomføring, FDV dokumentasjon, opplæring, kundetilpassede løsninger er noe av hva som kan tilbys.

Vi har knyttet oss til leverandører med produkter som står for kvalitet og sikkerhet. Dette medfører at levering, service og tilgjengelighet i markedet ivaretas. Vår hovedleverandør på automasjons-siden er Regin AB. De innehar et komplett system med høy kvalitet og driftssikkerhet. 
Ytterligere informasjon fås ved å gå inn på hjemmesidene til Regin. Her får dere også utfyllende informasjon om produktene til Regin. Vi har i tillegg avtaler med andre seriøse aktører innen automatikkprodukter til vår bransje slik at vi kan levere et bredt spekter av produkter.

  • Spjellmotor
  • Ventiler
  • Detektorer
  • Givere
  • Romtermostat
  • Varmeregulator