Referanser

JoTe Systems er Regin Gold Certified Integrators (RGCI) og representerer hele Regin programmet, fra temperaturgivere og sensorer til store integrerte SCADA system hvor EXO-systemene inngår. Som RGCI representant har JoTe Systems lang erfaring med ulike typer systemintegrasjon og flere referanseanlegg. 

I tillegg har vi tilgang til Regins tekniske support for hele produkt portefølgen. Dette innebærer at JoTe Systems har den nødvendige kompetansen og ressursertil å ivareta deres anlegg.